دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

Free Iranian Cartoonist Atena Farghandani from Evin Jailزندان اوین تهران را تعطیل کنید به مردم احترام بگذارید ریاکاری و فلسطین و لبنان و دکان های تجارت سپاه پاسداران را تعطیل کنید. به حکومت دیکتاتوری خامنه ای و جنتی پایان دهید .

زندان اوین تهران


Canada and Israel cartoon


آزادی بیان حق مسلم ایرانی ها استغلام حسین حاجی آقا

به علت استفاه غلط تبلیغاتی از کاریکاتور های من غلام حسین حاجی آقا  و استفاده از حدود بیش از ۵۰۰ کارکتر مختلف و فتوشاپ آنها توسط افراد مشکوک در فضای اینترنتی اعلام می دارم مجله ایرانیان که انتشار آن از آمریکا صورت می گیرد باعث نفرت من از جامعه سیاسی و هنری و فرهنگی ایرانیان ساکن غرب خواهد شد . ایرانیان ساکن غرب باید برای این لکه ننگ و اوباش اینترنتی کاری بکنند.